Yukarı
Amacımız havacılık ve savunma sanayiine hizmet sağlamaktır.

Kalite Politikamız

• KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri beklentilerini ve performans gerekliliklerini karşılayan ve müşteri veya düzenleyici kurumların beklenti ve istekleri üzerinde ürün ve hizmet sağlamayı, süreç ve ürünlerimiz ve zamanında teslimat ile birlikte, sürekli gelişim ve iyileştirme odaklı olan bağlılığımız şirketimizin temel kalite politikasıdır. Kalite politikamız, Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarına bir çerçeve sağlamak için oluşturulmuş, diğer yönetim görevleriyle birlikte planlanmış ve kalite bilincinin, stratejik yönünün ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmıştır. ALFATEC üst yönetimi, müşteri beklentilerini karşılayabilmek için sürekli yatırımlarla, teknolojik olarak sürekli gelişmeyi amaç edinmiştir.

• ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal çevrenin korunması insanlığın en önemli sorumluluklarından biridir. Buradan hareketle Alfatec, yaptığı imalat faaliyetlerinin çevreye olan etkisini değerlendirerek, yasal mevzuatlar çerçevesinde her türlü aksiyonu alma ve faaliyeti yapmayı taahhüt eder. Alfatec çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve tanımadığımız diğer insanlarla birlikte sağlıklı bir çevrede yaşamak için şirket olarak üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye sürekli çalışmaya devam edecektir.

• İK POLİTİKAMIZ

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Alfatec, mesleki ve sosyal yetkinliği yüksek, yenilikçi, sosyal sorumluluk ve katma değer yaratan bir çalışan profili oluşturmaya gayret göstermektedir. Bu bağlamda çalışanlarımızın bilgi ve yeterliliklerine uygun görevler almasını sağlamak, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak, açık şeffaf ve etkin bir iletişim ortamı ve kültürü sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonun ölçerek sürekli iyileştirme amacıyla çalışan memnuniyet ve performans yönetimleri yapmak, planlı eğitimlerle çalışanların performans ve yeteneklerini güncel tutmak faaliyetlerini, politikasının merkezine oturtmuştur.

Telefon Numaralarımız
Telefon: 0 (222) 236 16 36
Mobil: 0535 333 44 55
Posta Adresimiz
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cd. No: 2 Eskişehir
Email Adreslerimiz
Genel: info@alfatec.com.tr
Proje: projeler@alfatec.com.tr