Yukarı
Amacımız havacılık ve savunma sanayiine hizmet sağlamaktır.

Kalite Politikamız

• KALİTE POLİTİKAMIZ

Alfatec, misyon vizyon ve değerleri doğrultusunda, müşteri memnuniyetini, zamanında teslimatı ve müşterilerine yüksek kalite ve değerde ürün sağlamayı hedefleyen bir Havacılık ve Savunma Sanayi kuruluşudur. Bu bağlamda;

  • Kalite ve Yönetim Sisteminin standart ve gerekliliklerini yerine getirerek,
  • Tüm süreçlerinde kalite ve performansı geliştirecek önleyici yaklaşımları benimseyerek,
  • Sürekli iyileştirmeyi temel alan yönetim sistemi dahilinde,
  • Alfatec, Kalite Yönetim Sisteminin, kuruluşun her seviyesinde anlaşılabilir ve tüm süreçlerinde uygulanabilir olmasını, devamlılığın sağlanmasını, belirlenen misyon ve hedeflere ulaşmak için süreç, teknoloji, nitelikli personel kaynağının tespitini yapıp bu kaynakları belirlenen stratejik plana ulaşmak için kullanacağını, istenmeyen saptamalardan ders çıkararak, bölüm yöneticilerinin liderliği ve çalışanlarının katılımı ile proseslerini sürekli iyileştireceğini, ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak, yasal mevzuat, uluslararası havacılık ve savunma sanayi standartlarını göze alarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak üzere çalışacağını taahhüt eder.

• ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal çevrenin korunması insanlığın en önemli sorumluluklarından biridir. Buradan hareketle Alfatec, yaptığı imalat faaliyetlerinin çevreye olan etkisini değerlendirerek, yasal mevzuatlar çerçevesinde her türlü aksiyonu alma ve faaliyeti yapmayı taahhüt eder. Alfatec çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve tanımadığımız diğer insanlarla birlikte sağlıklı bir çevrede yaşamak için şirket olarak üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye sürekli çalışmaya devam edecektir.

• İK POLİTİKAMIZ

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Alfatec, mesleki ve sosyal yetkinliği yüksek, yenilikçi, sosyal sorumluluk ve katma değer yaratan bir çalışan profili oluşturmaya gayret göstermektedir. Bu bağlamda çalışanlarımızın bilgi ve yeterliliklerine uygun görevler almasını sağlamak, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak, açık şeffaf ve etkin bir iletişim ortamı ve kültürü sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonun ölçerek sürekli iyileştirme amacıyla çalışan memnuniyet ve performans yönetimleri yapmak, planlı eğitimlerle çalışanların performans ve yeteneklerini güncel tutmak faaliyetlerini, politikasının merkezine oturtmuştur.

Telefon Numaralarımız
Telefon: (0222) 236 25 32
Posta Adresimiz
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cd. No: 2 Eskişehir
Email Adreslerimiz
Genel: info@alfatec.com.tr
Proje: projeler@alfatec.com.tr